یکی از نقاط قوت شرکت دانش بنیان ماشین‌های پلاستیک بادی پارس، آموزش تخصصی و کاربردی در دو حوزه مشتری ها و تربیت متخصصین جوان برای کشور می باشد.

آموزش مشتریان :

در حوزه آموزش نحوه کار با انواع دستگاه پلاستیک بادی ، دستگاه تزریق پلاستیک بادی و دستگاه تزریق پلاستیک پس از تحویل ماشین آلات و یا تجهیزات سفارش داده شده، طی فرآیندی از پیش برنامه ریزی شده و بصورت عملی، راهبری ماشین آلات توسط متخصصین شرکت به مشتری آموزش داده می شود.

آموزش دانشجویان :

یکی از برنامه های شرکت دانش بنیان ماشین های پلاستیک بادی پارس ایجاد فضای مناسب جهت جذب دانشجویان علاقمند به این حوزه می باشد تا در قالب کارآموزی پس از گذراندن مدت زمان مشخص شده توسط دانشگاه محل تحصیل، با کسب تجربه مفید و کاربردی، مقدمات ورود به بازار کار برایشان فراهم شود.